Zengin Olma Duası ve Anlamları

 

 

Zenginlik duası, maddi ve manevi olarak rızkımızın artması ve lütuflara mazhar olmak için, elimizde bulunan olanaklara göre çalışmalı ve dualar etmeliyiz. Yüce Rabbimiz bizleri yaratarak, görevlerimizi yapmamızı istemiştir. Görevlerini gereği gibi yerine getiren müminler, maddi ve manevi ihsanlara mazhar olurlar. Bu sebeple Allah’tan isteyeceğimiz şeyler ne olursa olsun, öncelikle bize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

Rızık veren Allah’tır. Allah dilediğini zengin eder, dilediğini ise yoksulluk ile sınar. Ancak Allah zengin olmak isteyip çokça çalışan ve dua etmeyi de ihmal etmeyen kişilere lütuf kapılarını sonuna kadar açar.

İşte burada paylaşacağımız zenginlik duası inşallah kişinin isteklerine nail olmasını sağlayacak ve bu dünyada da saadet kapılarının açılmasına vesile olacaktır.

 

Biizni’l-lâh zengin olmak için sabah-akşam şu duayı üçer defa okumalıdır:

Arapça Okunuşu

 

Türkçe Okunuşu :
Yâ hamide’l-fiâli ze’l-menni alâ cemî’ı halkıhî bilutfihî.

Anlamı :
Ey idleri övülmüş, lütfuyla bütün mahlûkatma ihsan edici olan Allah’ım.

 

Her gün sabah namazından sonra on yedi (17) defa ﴾﴿Yâ Bâsit﴾﴿ ismi şerifini zikreden kişiye zenginlik nasip olur.

Ve yine her yemekten sonra ondört (14) defa ﴾﴿Yâ Vehhâb﴾﴿ ve on defada Yâ Rezzâk ismini zikretmeye devam eden kimsenin feyiz ve bereketi artar.

 

Dua Ezberle

“Bende Sizin Gibi Bir İnsanım” Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Bende sizin gibi bir insanım, beşerim” demesinin sebebi nedir? Hadisi …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili …