Tuvalete Girmeden Önce Okunması Gereken Dualar

Peygamber Efendimiz tuvalete girmeden önce hangi duaları okurdu, hangi duaların okunmasını tavsiye etmiştir?

Hazreti Enes radıyallahu anh’dan: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem helâya gireceğinde (Müsedded’in) Hammâd’dan nakline göre “Ey Allah’ım sana sığınırım.” Müsedded’in Abdulvaris’ten nakline göre ise (Peygamber Efendimiz helâya gireceğinde): “Cinler ve pisliklerden Allah’a sığınırım” derdi. [1]

(Ebû Dâvud şöyle dedi: Bu hadisli şerifi Şu’be, Abdülâzîz’den: “Ey Allah’ım ben sana sığınırım.” diye rivâyet etti. Bir rivâyette: “Allah’a sığınırım” dedi. Bir rivâyette de: “Allah’a sığınsın” dedi.)

  • Hadisin Açıklaması

Hadis metninde geçen “hubus” habisin çoğuludur. Erkek şeytanlar demektir. Habâis habîsenin çoğulu olup dişi şeytanlar demektir. Eğer bu kelime sözde kullanılırsa (sövmek), milletlerde ve (dinde) kullanılırsa küfür, yiyeceklerde kullanılırsa haram, içeceklerde kullanılırsa zararlı demektir.

Bu duruma göre hadisin manâsı; yarabbî dişi ve erkek şeytanların şerrinden, sövmekten, küfürden, haramdan, zararlı şeylerden, pisliklerden sana sığınırım, demek olur. İnsan her zaman Yüce Rabbımızın himâyesindedir. Her muzırı yaratan Allah olduğu için onların şerrinden ancak Allah koruyabilir. Muzır yaratıkların bir kısmını gördüğümüz halde, bir kısmını göremiyoruz. Meselâ; cinleri ve mikropları göremediğimiz gibi. İşte görünen veya görünmeyen bu yaratıkların şerrinden, bunları yaratana sığınmak en emin kurtuluş çaresi olduğundan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz helaya gireceğinde böyle dûa eder ve bizim de böyle söylememizi öğütlerdi.

TUVALETE GİRMEDEN OKUNACAK DUALAR

Hazreti Enes’ten rivâyet edildiğine göre: Geçen hadisin bir rivâyetinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım gerçekten sana sığınırım.” Şu’be; Abdülaziz bir defasında: “Allah’a sığınırım.” diye rivâyet etti, dedi. [2]

Zeyd bin Erkâm radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gerçekten şu (hurma dalından örülmüş) helâlarda (şeytanlar) hazır bulunur. Sizden biriniz helaya geldiği vakit şeytanlar ve pisliklerden Allah’a sığınırım desin.” [3]

  • Hadisin Açıklaması

Hadis metninde geçen “huşuş” kelimesi aslında hurma ağacı topluluğuna denir. Medine’de hususi helâlar yapılmadan önce hurma ağacı topluluğu arasına abdest bozulurdu, sonradan hurma dalından yapılmış helâya da huşuş denildi. (Avn’lullMa’bdud c. 7, s. 6)

Dipnotlar:

[1] Buharî Kitâblul Vudu: bâb 9, c. 1, s. 45; Müslim kitab’utlTahâret bâb 94, n. 3375, c. 1, s. 200; Neseî Kitâb’utlTahâret, bâb 4. c. 1; İbnli Mâce Kitâb’utlTahâret, bâb 9, n. 296, c. 1, s. 108; Tirmizî Ebvâb’ut Tahâret bâb 5. n. 7, c. 1, s. 12

[2] Buharî Kitâblul Vudu, bâb 9, c. 1, s. 45; Müslim Kitâb’utlTahâret, bâb 94, n. 375, c. 1, s. 200; Neseî Kitâb’utlTahâret, bâb 4, c. 1, s. 20; İbnli mâce Kitâb’utlTahâret, bâb 9, n. 296, c. 1, s. 108; Tirmizî Ebvâb’utlTahâret, bâb s. c. 1, n. 7, s. 12 de tahriç ettiler.

[3] İbnli Mâce Kitâb’utlTahâret, bâb 9, c. 1, n. 296, s. 108

Kaynak: İbrahim Koçaşlı, Sünen-i Ebu Davud ve Tercemesi, Erkam Yayınları

Dua Ezberle

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …

“Yetim Malına Yöneticilik Yapma!” Hadisi

Hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? Hadisi şeriften çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine …