tevekkul nedir

Tevekkül Nedir?

Tevekkül Nedir?

Tevekkül Allah’a güvenmek anlamına gelen vekl kökünden gelir. Tevekkül kelimesi dini ve tasavvufi bir terimdir. İnsanın kendini Allah’a teslim etmesi, işlerinde ve rızkında Allah’ı kefil bilmesi ve sadece ona güvenmesi şeklinde tanımlanır. Tasavvuf kaynakları incelendiği zaman tevekkül hakkında farklı açıklamalara ulaşılabilir.

Tevekkül Anlamı

Tevekkül nedir sorusu için; tevekkül birine güvence verme, birinin işini üstüne alma, birine işini havale etme ve ona güvenme anlamlarına gelir. Birine güvenen kişiye mütevekkil adı verilirken güvenilen kişiye ise vekil adı verilir. Tevekkül ile ilgili birçok farklı tanımlama bulunurken, Kuranı Kerim’de tevekkül hakkında 40 ayette farklı fiil kalıpları kullanılmıştır.

Tevekkül kelimesi 4 ayette mütevekkil şeklinde yer alır. Vekil kelimesi ise genellikle Allah’ın sıfatı olarak 24 farklı yerde geçer. Bazı ayetlerde peygamberlerin, inkar edenlere kefil olmadığı ve onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacağı belirtilmiştir. Dört ayette inkar edenlerin ahirette kendilerini savunacak vekillerinin bulunmadığı açıkça dile getirilmiştir. Kişinin her durumda kendini Allah’ın takdir ve iradesine teslim etmesi, ondan gelecek her şeye rıza göstermesi tevekkülün amacını ortaya koyar.

İslam Dininde Tevekkül Etmek

Tevekkül etmek İslam dininde sonucunu sebeplerden değil, sebepleri yaratandan beklemek olarak tanımlanır. Herhangi bir iş için gayret gösterilmesi ve sonuçta ihlaslı teslim olmak tevekkül olarak adlandırılır. Yani insanların sonucu Allah’tan beklemek ve gelecek sonucun en doğru olduğuna inanması şeklinde gerçekleşir. İnsan gücüyle değiştirilemeyecek olan üzücü olaylar karşısında üzülmemek ve Allah’tan geldiği düşünülerek isyan etmeden karşılanması tevekküldür. İnsanların ısrar etmeden hayırlısı olanı beklemesidir.

Allah kullarının kimseye muhtaç olmaması için çalışması gerektiğini, hasta olmaması için önceden tedbir almasını ve hasta olduktan sonra ilaç kullanması gerektiğini sebep kılmıştır. İstenilen bir şeye kavuşmak için hiçbir şey yapmayıp sadece beklemek akla ve İslam dinine uygun değildir. Tevekkül etmek ne demek sorusu için İslam dininden açıklayıcı cevaplar bulmak mümkündür.

Nasıl Tevekkül Edilir?

Tevekkül İslam dininde çoğu zaman yanlış şekilde tasvir edilen bir kavramdır. İnsanlar Allah’ın irade ve takdirine teslim olma durumunu yanlış şekillerde değerlendirir. Tevekkül duası okunduktan sonra hiçbir şey yapmadan beklemek sadece bir kuruntudur.  Allah’ın takdirine rıza ve teslimiyet, pasif bir hayat anlayışı demek değildir. İnsanların her türlü önlemi terk etmesi ve hayırlı sonuçlar beklemesi tevekküle aykırı bir durumdur. Tevekkül her ne kadar farklı şekillerde yorumlansa da hiçbir şekilde İslam dininde insanların hiçbir şey yapmadan sonucu beklemesi olarak tanımlanmaktadır. Tedbir almak ve çalışmak tevekküle aykırı olan bir durum değildir. Tedbir almamak ve çalışmamak İslam dininde haram olarak sayılır.

İnsanın yemek yemeden, su içmeden Allah’ın kendisini doğuracağına inanması sadece cahillik olarak adlandırılır. Tevekkül etmek isteyen kişiler kendi gücünü aşan konularda işin sonunu Allah’a havale etmelidir. Tevekkül insanın Allah’a karşı olan inanç ve güvenini ifade eder. Allah’a tevekkül eden kişi bir işi başarmak için elinde olan imkan ve fırsatların Allah tarafından bahşedildiğine ve tüm bu imkanların kullanılması gerektiğine inanır. Mantıklı şekilde düşünen kişiler tevekkülü doğru şekilde yapabilir. Tevekkül ne demek din kültürü derslerinde bahsedilen ve anlatılan konulardan biridir. Müslümanların, tevekkülü doğru şekilde anlaması oldukça önemli bir konudur.

 

Tevekkül Duası Var mıdır?

Tevekkül kavramı hakkında yeterli bilgiye ulaşan kişiler tevekkül ederken dua ve ayetlerden faydalanabilir. Tevekkül Allah’a güvenip dayanma anlamına gelen bir terimdir. Gerekli çabayı gösterdikten sonra Allah’a tevekkül etmek isteyen kişiler tevekkül ile ilgili ayetler aracılığı ile dua edebilir. Tevekkül etmek için okunacak dua ve ayetler sayesinde doğru şekilde niyet edilebilir. İnsanlar herhangi bir önlem almadan, çaba göstermeden tevekkül duaları okur ise herhangi bir sonuç alamaz. İslam dininde insanların hiçbir şey yapmadan sonuç beklemesi yanlış olarak tanımlanır.

Tevekkül sözleri insanlar tarafından öncelikle doğru şekilde anlaşılmalıdır. Allah’a ve dinine inanan insanlar doğru şekilde tevekkül edebilir. Tevekkül dualarının anlamları Türkçe şekilde öğrenilerek daha anlamlı bir hale getirilebilir. Tevekkül etmeden önce okunacak pek çok dua bulunur. İslam dininde tevekkül anlamı oldukça net şekilde açıklanmıştır, Müslümanların doğru şekilde anlaması gerekli olan vazifelerini yerine getirmesi ve ardından Allah’a güvenmesi şeklinde gerçekleştirilebilir.

Dua Ezberle

oruc tutarken nelere dikkat etmeliyiz

Oruç Tutarken Neler Yapılmaz?

Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ramazan ayına girilen günlerde yemek alışkanlıklarınızda farklılaşır bazen daha …

yemek duasi

Yemek Duası

Yemekte hangi dualar okunur? Yemek duasının yapılma nedeni ilk başta şükran sunmaktır. Daha sonra sofranın betinin bereketinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 ÷ = 1