Sıkıntılı Günlerde Okunacak Dualar

Sıkıntılı günlerde veya zamanlarda hangi dua okunabilir? Af ve afiyet için okunacak dua. Sıkıntılardan kurtulmak için hangi dualar okunur? Sıkıntılara karşı okunacak dualar nelerdir? Sıkıntıyı gideren, kalbe ferahlık veren dualar ve sıkıntı duası.

Hazret-i Ali -kerremallahu vechehu- şöyle der:

“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler:

“Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-‘arşil-‘azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin.”

«Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».” (Ahmed, I, 91, 92, 94)

 

Kehf Suresi 10. Ayet Arapça

Kehf Suresi 10. Ayet Okunuşu:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf Suresi 10. Ayet Anlamı:

“Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten veheyyi / lenâ min emrinâ raşedâ(n).” (Kehf Suresi 10)

 

Araf Suresi 126. Ayet Arapça:

Araf Suresi 126. Ayet Okunuşu:

“Rabbenâ efriġ ‘aleynâ sabran veteveffenâ muslimîn(e).”

Araf Suresi 126. Ayet Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (Araf Suresi, 126)

 

YUNUS ALEYHİSSELAM’IN DUASI

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“– Ben bir söz bilirim ki, büyük bir üzüntüye, sıkıntıya düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak bir çıkış yolu açar. Bu, kardeşim Yûnus’un sözüdür: Karanlık içinde kaldığı vakit:

“…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).” (Enbiya, 87)

«Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ki ben zâlimlerden oldum.» (Enbiya, 87) demişti. (Bkz. Tirmizî, Deavât, 81/3505)

Dua Ezberle

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in Üç Aylar girdiğinde okuduğu dua

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve …

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …