Sakal-ı Şerif Ziyaretinde Okunan Dualar

 

TÜRKÇE OKUNUŞU
Elhamdü lillâhi’l-lezî şerrefenâ biziyâıeti lıhyeti resûlillâh. Ves-salâtü vesselâmü alâ men yeşfeu limen teşerrefe biziyâreti lıhyeti resûlillâh. Ve alâ âlihî ve ashâbihi’l-müteşerrifîne biziyâreti lıhyeti resûlillâlı. Allâhümme kemâ ekremtenâ biziyâreti habîbike’l-ekrem. Ekrim bitavâfi beytike’l-muharrem. Ve ziyâreti ravzati ne-biyyike’l-muhterem. Ve bişefâatihi’l-uzmâ ve mücâveretihi’l-ulyâ tahte şecereti’t-tûbâ fil-firdevsi’l-a’lâ. Yâ men yestecibü’d-dâ’vâti ve yak-dî li’i bâdihi’l-hâcât. Bihurmeti seyyidi’s-silsileti’s-sâdât. Ve sallallâhü alâ seyvidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmain. Ve selâmün ale’l-mürselin velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

TÜRKÇE ANLAMI
Bizi, Peygamberimizin sakalım ziyaret ile şereflendiren Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm da sakalını ziyaret etmekle şe-reflenenlere şefaat edecek olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz üzerine ve O’nun sakalını ziyaret etmekle şereflenen âli’nin ve ashabının hepsinin üzerine olsun.

Yâ Rabbi! Bize, Habîb-i Ekremîyin sakalını ziyaret etmekle ikram ettiğin gibi, Beyt-i Muhterem’ini (Kâ’be’yi) ve Peygamber Efendimizin kabr-i şeriflerini de ziyaret ettirmekle, âhirette şefaat-ı uz-masma nail kılmakla ve Firdevs cennetinde, Tûbâ ağacının altında yüksek komşuluklarına nasip eylemekle ikram eyle, ey duâları kabul eden ve ey kullarının hâcetleıini yerine getiren Allah’ım. Efendiler silsilesinin efendisi hürmetine. Allah, Peygamberimiz Muhammed’-e (s.a.v.), ehline ve ashabına cemıan rahmet eylesin. Bütün peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 

Dua Ezberle

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in Üç Aylar girdiğinde okuduğu dua

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve …

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …