Sabah Namazından Sonra Okunması Gereken Dua Ve Zikir

 


Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyurdu ki;

”Kim sabah namazını cemaatle kılar,sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allahu Teâla’yı zikreder ve sonra da iki rekat namaz kılarsa,bundan kazanacağı sevap tam,tam,tam bir hac ve umre sevabı gibidir.”

”Kim sabah namazından sonra ayakları iki katlı olduğu halde ve konuşmadan evvel bu zikri söylerse,kendisine on hasene(iyilik) yazılır,ondan on seyyie(günah) silinir ve o,on derece yükseltilir.O gün her kötülükten muhafaza içinde olur,şeytandan korunur.O gün ona,Allah’a ortak koşmaktan başka hiçbir günah yapışmaz.”

Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı;

Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir ve O’nu eşi yoktur.Mülk O’nundur ve hamd O’nadır.Diriltir ve öldürür.O diridir,ölmez.Hayır O’nun elindedir.O her şeye muktedirdir.

 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz sabah namazının farzını kılıp selam verdiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan tayyiben ve amelen mütekabbelen.

Anlamı;

Allah’ım!Ben senden yararlı ilim,güzel(helal)rızık ve makbul amel dilerim.

 

Kim sabah namazının farzını kıldıktan sonra yukarıdaki duayı okursa sağlığı güzel olur,rızkı genişler,ameli artar,ibadet etmesi kolaylaşır ve ibadeti makbul olur.

Müslim b. Haris et-Teymî(r.a)Rasûlullah(s.a.v) Efendimizin ona şöyle dediğini söyledi:

”Akşam namazında selam verdikten sonra yedi defa bunu(aşağıdaki duayı)oku.Çünkü bunu söyledikten sonra o gece ölsen,ateşten korunmana dair sana ahitname yazılır.Sabah namazını kıldıktan sonra da böyle söyle,zira o gün ölsen ateşten sana korunma taahhüdü yazılır.”

Allâhümme ecirna minennâr.

Anlamı: Allah’ım bizleri ateşten koru!

Dua Ezberle

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …

“Yetim Malına Yöneticilik Yapma!” Hadisi

Hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? Hadisi şeriften çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine …