rukyenin-faziletleri
rukyenin-faziletleri

Rukye Yapmak

Rukye Yapmak; Şifa amacıyla Kur’an-ı Kerim’den ayetler, Allah’ın isim ve sıfatları veya bir duayı okuyup üflemek ve bunlarla tedavi etmek demektir. Peygamber Efendimiz (Sav), hastalık ve sıkıntılar için; Kur’an okumayı, dua etmeyi hiçbir zaman terk etmemiş ve rukye yapmıştır. Bu nedenledir ki rukyenin faziletleri ve yararları bulunmaktadır.

Rukye yapmak, Müslümanın yapması gereken manevi ilaçlardan birisidir. Hem manevi bir şifadır hem de Peygamberimizin (Sav) sünnetidir.

Rukye yaparken ve rukyenin faziletlerinden faydalanmak için şunlara dikkat etmek gerekir. Mutlaka hadislerde bizlere öğretilen ayet, sure ve dualar okunmalıdır. Ayrıca bidat olan bazı eylemlerden (ipe düğüm atma, çaput bağlama gibi) uzak durulmalıdır. Kesinlikle şirke ve istismara götürmeyen rukye yapılmalıdır. Hz. Peygamberin (Sav) rukyeyi asakladığı hadislerde vardır ama bu hadislere göre yapılan rukyede şirk ifadeleri bulunmaktadır. Sadece Allah’tan şifa ve koruma dileyerek dualar edilmelidir.

Rukyenin faziletleri

Kur’an, bir hidayet ve şifa kaynağıdır. Bu kaynaktan faydalanmak gerekir.

Manevi ve ruhani hastalıkların şifasıdır.

Fatiha Suresi’nde her hastalığa şifa vardır.

En güzel rukye kişinin kendine rukye yapmasıdır.

Korunmayı veya şifayı Allah’tan dileyerek rukye yapmak imanın göstergesidir.

Ayetel Kürsi

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Fatiha suresi

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

İhlas suresi

1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Felak suresi

1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas suresi

1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

“Ey sıkıntıları gideren Allah, şifa ver! Ey şafî! Senden başka şifa veren yoktur, hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver” (Buhari)

“Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah’ın noksansız kelimelerine sığındırırım” (Buhari)

Dua Ezberle

adak nedir

ADAK Nedir ?

Adak Nedir? Adak insanın yerine getirmeyi kendisine borç kıldığı ya da vaad ettiği şey anlamına …

oruc tutarken nelere dikkat etmeliyiz

Oruç Tutarken Neler Yapılmaz?

Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ramazan ayına girilen günlerde yemek alışkanlıklarınızda farklılaşır bazen daha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

35 ÷ = 5