Kekemelik için dua

 

“Rabbişrah li sadri. Ve yessirli emri. Vehlül ukdeted mil lisani. Yefkahu kavli.”

” Rabbim benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.”

( Taha, 25-28)

Dua Ezberle

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …

“Yetim Malına Yöneticilik Yapma!” Hadisi

Hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? Hadisi şeriften çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine …