Kekemelik için dua

 

“Rabbişrah li sadri. Ve yessirli emri. Vehlül ukdeted mil lisani. Yefkahu kavli.”

” Rabbim benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.”

( Taha, 25-28)

Dua Ezberle

“Bende Sizin Gibi Bir İnsanım” Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Bende sizin gibi bir insanım, beşerim” demesinin sebebi nedir? Hadisi …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili …