insan suresi

İnsan Suresi Bize Ne Anlatıyor?

İnsan Suresi, Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir.

İnsan Suresi Türkçe Oku

İnsan Suresi Türkçe latin alfabeysiyle yüzünden okumak için lütfen sayfayı aşağı kaydırın.

İnsan Suresi Türkçe 1. Sayfa

Bismillahir rahmanir rahim.

  1. Hel eta alel insani hinun mined dehri lem yekun şey’en mezkura.
  2. İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi fe cealnahu semian basira.
  3. İnna hedeynahus sebile imma şakiren ve imma kefura.
  4. İnna a’tedna lil kafirine selasile ve ağlalen ve seira.
  5. İnnel ebrara yeşrebune min ke’sin kane mizacuha kafura.

İnsan Suresi Türkçe 2. Sayfa

  1. Aynen yeşrebu biha ibadullahi yufecciruneha tefcira.
  2. Yufune bin nezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetira.
  3. Ve yut’imunet taame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira
  4. İnnema nut’imukum li vechillahi la nuridu minkum cezaen ve la şukura.
  5. İnna nehafu min rabbina yevmen abusen kamtarira.
  6. Fe vekahumullahu şerra zalikel yevmi ve lakkahum nadreten ve surura.
  7. Ve cezahum bima saberu cenneten ve harira.
  8. Muttekiine fiha alel eraik, la yeravne fiha şemsen ve la zemherira.
  9. Ve daniyeten aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezlila.
  10. Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavarira.
  11. Kavarira min fıddatin kadderuha takdira.
  12. Ve yuskavne fiha ke’sen kane mizacuha zencebila.
  13. Aynen fiha tusemma selsebila.
  14. Ve yetufu aleyhim vildanun muhalledun, iza reeytehum hasibtehum lu’luen mensura.
  15. Ve iza reeyte semme reeyte naimen ve mulken kebira.
  16. Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavira min fıddah, ve sekahum rabbuhum şaraben tahura.
  17. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa’yukum meşkura.
  18. İnna nahnu nezzelna aleykel kur’ane tenzila.
  19. Fasbir li hukmi rabbike ve la tutı’minhum asimen ev kefura.
  20. Vezkurisme rabbike bukreten ve asila.

İnsan Suresi Türkçe 3. Sayfa

 1. Ve minel leyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavila.
 2. İnne haulai yuhıbbunel acilete ve yezerune veraehum yevmen sekila.
 3. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum, ve iza şi’na beddelna emsalehum tebdila.
 4. İnne hazihi tezkireh, fe men şaettehaze ila rabbihi sebila.
 5. Ve ma teşaune illa en yeşaallah, innallahe kane alimen hakima.
 6. Yudhilu men yeşau fi rahmetih, vez zalimine eadde lehum azaben elima.

İnsan Suresi Türkçe Meali okumak için lütfen sayfayı aşağı kaydırın.

İnsan Suresi Türkçe Meali 1. Sayfa

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  1. Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!
  2. Çünkü Biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden yarattık; onu evire çevire deneyelim diye de onu işiten ve gören bir varlık yaptık.
  3. Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!
  4. Çünkü Biz, kafirler için zincirler, tomruklar, bir de çılgın ateş hazırladık!
  5. Haberiniz olsun iyiler, kalkışı kafur öten dolu bir kadehten içeceklerdir.

İnsan Suresi Türkçe Meali 2. Sayfa

  1. Allah’ın kullarının içtiği bir çeşme ki güzel yollar açarak onu akıtırlar da akıtırlar.
  2. Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan günden korkarlar.
  3. Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirir.
  4. Size sadece Allah rızası için yediriyoruz, sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür!
  5. Çünkü biz Rabbimizden korkarız, bir suratsız kara günden! (derler.)
  6. Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklık ve bir sevince erdirir.
  7. Sabretmelerine karşılık onlara bir cennet ve ipek verir.
  8. Orada koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Orada ne güneş görürler, ne de şiddetli soğuk;
  9. üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri (meyveleri) de bol bol önlerine konmuştur.
  10. Gümüş kaplar ve billur küplerle çevrelerinde dolaşılır,
  11. gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
  12. Ve orada katkısı zencefil olan bir kadeh sürülür.
  13. Selsebil denilen bir çeşme.
  14. Etraflarında daima genç çocuklar dolaşır; görünce onları saçılmış inciler sanırsın.
  15. Gördüğün zaman orada bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
  16. Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yemyeşil elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içki sunmaktadır.
  17. İşte bu, sizin bir mükafatınızdı, çalışmanız mükafat ile karşılandı.
  18. Gerçekten Kur’an’ı Biz sana aşama aşama indirdik.
  19. O halde Rabbinin hükmünü vermesi için de sabret. Onlardan bir günahkara veya nanköre itaat etme!
  20. Rabbinin ismini hem (sabah) erken, hem de ikindi üstü an!

İnsan Suresi Türkçe Meali 3. Sayfa

 1. Gecenin bir kısmında O’na secde et ve uzun bir gece O’nu tesbih et!
 2. Çünkü onlar peşini (geçici dünyayı) severler ve önlerindeki ağır bir günü (kıyameti) bırakırlar.
 3. Onları Biz yarattık, kundaklarını da Biz bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.
 4. İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine bir yol tutar!
 5. Şu da var: Allah dilemedikçe, hiçbirşey dileyemezsiniz; çünkü herşeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah’tır.
 6. O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.

Dua Ezberle

adak nedir

ADAK Nedir ?

Adak Nedir? Adak insanın yerine getirmeyi kendisine borç kıldığı ya da vaad ettiği şey anlamına …

oruc tutarken nelere dikkat etmeliyiz

Oruç Tutarken Neler Yapılmaz?

Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ramazan ayına girilen günlerde yemek alışkanlıklarınızda farklılaşır bazen daha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 4 = 3