Haca Giderken Okunacak Dualar

 

Haca giderken okunacak dua manevi bir hazırlığa yelken açmak gibidir. Çünkü dua, ibadetin özü ve kulun kendini Rabb’ine en iyi ifade etme vesilesidir. Bu nedenle Hacca gitmek için hazırlığını yapan kişinin okuyacağı duayı derledik. Yapacağımız duaları, okuyacağımız evrad u ezkarı şimdiden belirlemeliyiz. Hacca gidecek olan şahıs yola çıkmadan Önce 2 rek’at namaz kı lar ve arkasından ağaıda verdiğimiz şu duayı okur.

İslam’ın beş esasından bir olan hac, hicretin 9.yılında farz kılınmıştır. Hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Hac ömürde bir defa farzdır. Birden fazla yapılan hac nafiledir. Hac, toplumsal yönü bulunan, sembolik anlamlar içeren bir ibadettir. Haccın kabul olması için, haccın farzlarını, vaciplerini, ve sünnetlerini eksiksiz yapmaya çalışmalı, niyeti düzeltmeli, riya karıştırmamalı, ihlasla hareket etmeli ve helal para ile gitmelidir.Hac ve umre ibadeti esnasında Allah’la yakınlaşmak, günahlardan arınmak, onun kulu olduğuna şükretmek ve bu şuur ile kabe’ye gitmeyi Yüce Allah hepimize nasip eylesin.

Arapça Okunuşu:

Türkçe Okunuşu : Bismillâhi tevekkeltü ala’l-lâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

Mânası: «Allah’ın adıyla. Allah’a tevekkül ettim (işlerimi O’na havale ettim). Güç ve kuvvet ancak Aliyyü’l-azîm olan Allah iledir.»

Dua Ezberle

“Bende Sizin Gibi Bir İnsanım” Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Bende sizin gibi bir insanım, beşerim” demesinin sebebi nedir? Hadisi …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili …