Günlük İftar Duaları ve Anlamları

Dua, insanda fıtrî bir olgudur. bu makalemizde sizler için iftar duası nasıl okunur? İftar duası Arapça ve Türkçe okunuşlarını derledik. Ayrıca İftar açma duasının anlamını’da burada görebilirsiniz. Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir.Tabiki Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir. Ama Hz Peygamberimizin (SAV) efendimizin bizi öğrettiği gibi dua etmek en isabetlisidir. Bu nedenle oruçlarını açmak için yudumlayacakları sudan önce iftar duası okumak Müslümanlar için sünnet ve güzel bir ameldir.

Hz. Peygamber (SAV) de şöyle buyurur: “ Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur.” O halde gerek ramazan ayında gerek ramazan dışında yemek yerken elimizden geldikçe yemek duası veya iftar duasını yapmaya çalışalım inşallah. Hz. Peygamber: Biriniz dua edeceği zaman Allah’a hamd ve senâ ile başlasın, Resûlüne salâvât getirsin ve bundan sonra artık dilediği duayı yapsın” buyurmuştur.

Resulullah (SAV) iftar zamanının sevincinden söz ederken şöyle buyurmuştur: “Müminin kendisiyle neşelendiği iki sevinci vardır. Birisi iftar vaktindeki oruç bozma sevinci, diğeri Rabbına kavuştuğu zamanki (orucunun mükafatı ile) sevincidir

Hz. Peygamberden iftar ederken okuduğu bazı dualar nakledilmiştir:

Türkçe Okunuşu : “Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke Sumte’s-semiu’l-âlim.”

Anlamı: “Allah’ım! Senin için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim. Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz Sen, her şeyi işiten ve bilensin”

Kısaca şöyle de dua edilebilir: “Ya vâsia’l-mağfireti. vağfirlî ve li vâlideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekûmu’l hısâb”

Anlamı: “Ey bağışlaması bol olan Allah’ım! Beni, ana-babamı ve bütün müminleri hesap gününde mağfiret et” (bk. İbrâhim Sûresi, 14/41; Tirmizî, Dua, 82).

Bir iki lokma iftârlık yiyip: “Zehebe’z-zamen, ve’bteleti’l-urûku ve sebete’l ecru inşâallah”

Anlamı: “Susuzluk gitti. Damarlar ıslandı. İnşâallah sevap sâbit oldu” (bk. İbn Mâce, Sıyâm, 48; İbn Kayyim, Zâdü’l-Meâd, II, 52).

Dua Ezberle

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in Üç Aylar girdiğinde okuduğu dua

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve …

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …