Göz Ağrısı İçin Dua

Göz ağrısı ve gözün nurlanması için okunacak dualar…

Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağ eliyle alnını tutarak onbeş def’a:

«Arapça:

Türkçe Okunuşu: Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vaġfir lenâ(s) inneke ‘alâ kulli şey-in kadîr(un).

Anlamı: Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü Sen her şeye kâdirsin.»” (et-Tahrîm, 8) âyet-i celîlesini okuyup her okudukça:

«Arapça:

Türkçe Okunuşu: Yâ Nûr, yâ Basîr! Yâ Nûr, yâ Basîr!

Analmı: Ey alemleri nurlandıran; ey her şeyi gören, gözetleyen! Ey alemleri nurlandıran; ey her şeyi gören, gözetleyen!»” diyen ve beş def’a da:

«Arapça:

Türkçe Okunuşu: Ya rabbi kavvi besari allahümme eşfi enteşşafi allahümme a’fintelmuaf.

Anlamı: Yâ Rabbî, görüşümü kuvvetlendir, Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!»” diyen kimsenin biiznillahi teâlâ gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsa biiznillahi teâlâ şifâyâb olur.

Gözü ağrıyan ve hatta hastalığın te’siriyle göremez derecelerine gelen bir kimse ellerini kaldırıp Sûre-i Hadîd’in evvelindeki dört âyet-i kerîme ile Sûre-i Haşr’ın âhirindeki üç âyet-i kerîmeyi okuduktan sonra:

«Arapça:

Türkçe Okunuşu: Allahümmeş-fi ente’ş-şafi allahümme âfi ente’l-muafi.

Anlamı: Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!»” diyerek gözlerini meshederse Cenâb-ı Hakk –azze ve celle– Hazretleri onun gözlerindeki hastalığı izâle edip şifâ verir. Gözünün nûru biiznillahi Teâlâ artar.

Her gün sabahleyin iki baş parmağının tırnakları üzerine yedi def’a şu âyeti okuyup gözlerini mesheden kimsenin biiznillahi teâlâ nurı basarı artar ve gözlerine ağrı ve zarar ârız olmaz:

«Arapça:

ürkçe Okunuşu: Fekeşefnâ ‘anke ġitâeke febesaruke-lyevme hadîd(un). Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.

Anlamı: …Şimdi biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.»” (Kâf, 22) Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

 

Dua Ezberle

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in Üç Aylar girdiğinde okuduğu dua

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve …

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …