Gemiye Binildiğinde Okunacak Dua ve Anlamı

Ülkemizin nimetlerinden bir tanesi de Denizin olmasıdır. Bu bakımda Deniz ile ulaşım birçok faydası sağlanmaktadır. Deniz yolu ulaşımı, gemi, vapur, ve benzeri deniz araçlarıyla yapılmakta olan bir ulaşım şeklidir. Türkiye’de deniz ulaşımını gerçekleştiren doğal limanlar olduğu gibi, dalgakıranlarla korunmuş yapay limanlar da vardır. Onun için herhangi bir deniz vasıtasına binerken okunması tavsiye edilen bir duayı sizler için derledik.

TÜRKÇE OKUNUŞU : (Bismillâhi mecreha ve mürseha, inne Rabbî leğafûrun rahîm. Vema kaderullahe hakka kadrihi vel ardu cemi’an kabzatuhu yevmel kıyameti vessemavatü matviyyâtün biyemînihi, sübhâne İlâhi ammâ yüşrikûn.)

ANLAMI : “Gemiye Allah’ın adıyla binin ki onun yürümesi de, demir atması da Allah’ın iradesiyledir. Çünkü Rabbim Gafûr’dur, Rahîm’dir.” “Onlar Allah’ı gerektiği gibi tazim ve takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzü topu birden O’nun avucundadır, gökler ise sağ eliyle bükülmüştür. O, şerîk koştukları şeylerden tamamiyle münezzehdir, yücedir.

 

Dua Ezberle

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …

“Yetim Malına Yöneticilik Yapma!” Hadisi

Hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? Hadisi şeriften çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine …