Eve Girdiğimizde Okunması Gereken Dua

İnsanoğlunun kendisini ve neslini muhafaza edebilmesi ve hayatını sürdürebilmesi için yaptığı yuvaya da Arapçada “mesken”, Türkçede buna “ev” denir. Evlerimiz dahil olmak üzere herhangi bir yere girerken veya çıkarken besmele ile başlamak sünnettir. Zira her hayırlı işe besmele ile başlamak sünnettir.

“Kim evinden çıkarken Ayetü’l-Kürsî okursa, Allah ona yetmiş bin melek gönderir. Bu melekler onun için istiğfar ve dua ederler. Eve dönüp içeri girdiğinde de Ayetü’l-Kürsî okursa Allah onu fakirlikten uzaklaştırır.” (bk. Salebi, Keşf, Bakara 255. ayetin tefsiri; Safvuri, Nüzhetu’l-Mecalis, 1/40)

Bu duâ eve girildiğinde okunur. Bu duâ okunduktan sonra selâm verilir ve eve girilir. Bütün peygamberler böyle yapmışlardır. Bizler de onların birer vekilleri olarak böyle yapmalıyız.

TÜRKÇE OKUNUŞU : (Allahumme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayrel mahreci, bismillahi velecnâ ve bismillâhi haracna ve alallâhi Rabbena tevekkelnâ.)

ANLAMI : “Allah’ım, hayırlar hususunda,Senden hayırlı çıkış ve giriş isterim. Ey Allah’ım, Senin adınla girdik, yine Senin adınla çıkarız. Yalnız Allah’a, Rabbimize güvendik ve dayandık.

Dipnot
1. Mecmûatu’UAhzab, c. 1, s. 617.

 

Dua Ezberle

“Bende Sizin Gibi Bir İnsanım” Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Bende sizin gibi bir insanım, beşerim” demesinin sebebi nedir? Hadisi …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili …