Çirkin Şeylerden ve Çirkin İşlerden Korunma Duası

 

İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Bazı kötü şeylerden uzaklaşmak için veya kurtulmak için türlü türlü yollara baş vururuz. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi çirkinleştirecek şeylerden uzak durmamız için elimizden geldikçe dinimize sarılmalıyız. Bu konuda Hz. Muhammed(SAV) Peygamber Efendimiz bize örnek bir dua öğretmiştir.

Türkçe Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke f ’ilel-hayrâti ve terkel-münkerâti ve hubbel-mesâkîni.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.” (Mâlik, Dua, No:508)

Peygamber Efendimiz; hayırlı işleri yapabilmeyi, kötü, dünya veya ahirette zararı olacak, Allah’ın ve akl-ı selimin razı olmadığı işlerden uzak olmayı ve fakirlere karşı duyarlı olabilmeyi istemektedir.

Dua Ezberle

“Bende Sizin Gibi Bir İnsanım” Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Bende sizin gibi bir insanım, beşerim” demesinin sebebi nedir? Hadisi …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili …