Aynaya Bakarken Okunacak Dua

 

Günümüzde hemen hemen her evde hatta her yerde ayna görmekteyiz. Ayna ilk örneklerinin görülüşünde bu yana, insanın merak duygusunu tatmin etmiş bir objedir. Aynaya bakmanın birçok şekli vardır: korku, utanç, neşe, zevk, meydan okuma. İnsan aynada benzerlik ve farklılık, soya çekim ya da yabancılık arayabilir. Bu nedenle sizler aynaya bakarken okunacak duaları derledik. Hz Peygamber efendimiz aynaya bakınca dua ederdi.

Bu duâ aynaya bakıldığında okunacaktır. İnsan aynaya baktığında Hakkın kudretini görecek ve O’na sonsuz bir güvende bulunacaktır. Kendisine verilen maddî ve mânevî nimetlere şükredecektir. O güzellik ve zarafetin kendiliğinden olmadığını, ona bunu veren bir kuvvetin bulunduğunu düşünecek ve bu duâyı devamlı olarak tekrarlayacaktır. Müslümanlardan sayıldığını ve onların safında bulunduğunu, her zaman ibâdet etmek suretiyle ispatlamalıdır. Aksi halde kendisine verilen bu mübarek nimetlerden sorulacak ve gerektiğinde ceza görecektir.

Bize en iyi örnek olan Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz aynaya baktığı zaman şu duayı okurdu.

TÜRKÇE OKUNUŞU :
‘Elhamdü lillâhi’l-lezî sevvâ halkî fe adde lehû ve kerreme sûrete ‘vechî ve hassenehâ ve cealenî mine’I-müslimin. (Taberânî ve tbn Seni Hazret-i Enes r.a.’den).

TÜRKÇE ANLAMI : 
Hamd olsun Allah’a ki beni en güzel bir surette yarattı, yüzümü güzelleştirdi ve beni Müslümanlardan eyledi.

Dua Ezberle

“Bende Sizin Gibi Bir İnsanım” Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Bende sizin gibi bir insanım, beşerim” demesinin sebebi nedir? Hadisi …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili …