Amentü Duası

Amentü ne demek? Amentü duası nedir? Amentü duasının Arapçası, okunuşu ve anlamı.

Arapça’da “inandım” anlamına gelen âmentü, Kur’an’da üç yerde, söz sahibinin imanını açıklarken kullandığı bir ifade olarak geçer. (bk. Yûnus 10/90; Yâsîn 36/25; eş-Şûrâ 42/15) Şûrâ sûresinde doğrudan doğruya Hz. Peygamber’e “âmentü” demesi emredilir.

Âmentü terim olarak, iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden metni ifade etmek için kullanılır.

Âmentünün metni şudur:

AMENTÜ DUASI ARAPÇA

AMENTÜ DUASI OKUNUŞU

“Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llāhi teâlâ; ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakk eşhedü en lâ ilâhe illâllāh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh.”

AMENTÜ DUASI ANLAMI

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.”

Dua Ezberle

“Bende Sizin Gibi Bir İnsanım” Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Bende sizin gibi bir insanım, beşerim” demesinin sebebi nedir? Hadisi …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili …