Afiyet Duası

Peygamberimizin sabah akşam okuyup Allah’tan sağlık, afiyet ve iyilik dilediği dua.

  • AFİYET NE DEMEK?

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, afiyet ve iyilik istemiştir:

“Allâhumme innî es’elüke’l-afve ve’l âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhırah.”

“Allahım! Senden dünya ve ahirette af, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebu Davud, Edep, 110)

Abdullah İbni Ömer -radıyallahu anh- diyor ki; Resûlullah’ın -sallallâhu aleyhi ve sellem- dualarından biri şu idi:

“Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî’ı sahatike.”

“Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 96; Ebû Davud, Salat, 367)

Yine şöyle bir duâ rivâyet edilir:

«Yâ Rabbi! Lûtf u kereminle âfiyet ihsan buyur, bizleri âfiyetten ayırma!» (Bkz. Kuşeyrî, er-Risâle, s: 514)

Dua Ezberle

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in Üç Aylar girdiğinde okuduğu dua

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve …

Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kandil gecelerinde nasıl dua ve ibadet yapılmalı? Gönül …